Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (από κοινού με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική για τα Cookies) καθορίζει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η Εταιρεία θα υποβάλλει σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε ή τις οποίες η Εταιρεία συλλέγει από εσάς κατά την πλοήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει.

Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες, δηλώνετε ότι αποδέχεσθε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι συγκατατίθεσθε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Παρούσα Πολιτική, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται η Εταιρεία.

Συλλογή Πληροφοριών

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας η Εταιρεία συλλέγει προσωπικές σας πληροφορίες, οι οποίες εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες:

(α) πληροφορίες που οι ίδιοι παρέχετε και

(β) πληροφορίες που η Εταιρεία συλλέγει με αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Ειδικότερα :

(α) Συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε, ως ακολούθως: Προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που σας ταυτοποιεί και που χρησιμοποιείτε κατά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή κατά την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και Λοιπές προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.

(β) Συλλέγουμε πληροφορίες με αυτοματοποιημένες μεθόδους όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

Ειδικότερα συλλέγουμε πληροφορίες για:

το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής σας, εάν επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα μέσω φορητής συσκευής·

το είδος της φορητής συσκευής και τις ρυθμίσεις της·

τα διαφημιστικά αναγνωριστικά (για παράδειγμα, τα διαφημιστικά αναγνωριστικά IDFAs και IFAs) ή παρεμφερή αναγνωριστικά·

τον ανακατευθύνοντα ιστότοπο (ο δικτυακός τόπος που σας οδήγησε στον δικό μας)·

μηνύματα προς εμάς ή για εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ενέργειες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, όπως ενότητες που επισκέπτεσθε στην Ιστοσελίδα

το χρόνο παραμονής και πλοήγησης στην Ιστοσελίδα και

την ακριβή τοποθεσία της φορητής συσκευής σας με χρήση γεωγραφικού εντοπισμού και τεχνολογιών όπως το GPS (παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού), το Wi-Fi (ασύρματο τοπικό δίκτυο), το Bluetooth ή η εγγύτητα σε τοποθεσία κυψέλης (cell tower proximity). H πλειονότητα των φορητών συσκευών και των φυλλομετρητών (browser), σας παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την άδεια που μας παραχωρήσατε για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, με χρήση των ρυθμίσεων της συσκευής ή του φυλλομετρητή σας. Εάν έχετε ερωτήσεις για τον τρόπο που μπορείτε να εμποδίσετε την συλλογή πληροφοριών για την ακριβή σας θέση, σάς συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο τεχνικής υποστήριξης της φορητής συσκευής σας, τον κατασκευαστή της συσκευής σας ή τον πάροχο λογισμικού σας ή του φυλλομετρητή (browser). Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ορθά χωρίς τις πληροφορίες για την τοποθεσία σας. Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και οι οποίες θα μπορούσαν να προσδιορίσουν την τοποθεσία σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό ή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.

Χρήση – Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγει για:

να πλοηγηθείτε και να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων της Ιστοσελίδας

να διαχειριζόμαστε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, της διεξαγωγής έρευνας πελατών και της αξιολόγησης της αποδοτικότητας των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της διαφημιστικής μας δραστηριότητας·

να διατηρούμε, διαχειριζόμαστε και βελτιώνουμε τα προϊόντα μας, τις προωθητικές ενέργειες, την Ιστοσελίδα

να συμμορφωνόμαστε με την κείμενη νομοθεσία.

Κοινοποίηση προς τρίτους

Δεν θα διαθέσουμε σε τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες, παρά μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί η Εταιρεία δυνάμει απόφασης/παραγγελίας δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής. Πιθανόν όμως να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε συνεργάτες μας που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης της Ιστοσελίδας ή/και φοροτεχνικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω συνεργάτες μας δεσμεύονται να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών μόνο για τον σκοπό που τους κοινοποιήθηκαν και απαγορεύεται να τις κοινοποιήσουν σε οποιονδήποτε και για οιονδήποτε άλλον σκοπό.

Αποθήκευση και Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ελλάδας για όσον χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν εκ του νόμου απαιτείται η τήρηση για μεγαλύτερη περίοδο).Κατά το χρόνο αυτό η Εταιρεία θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος, το πληροφοριακό σύστημα ή η διαβίβαση εν γένει δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο είναι 100% ασφαλή.

Τα Δικαιώματα του Χρήστη

Δικαίωμα Πρόσβασης: μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε υποβάλοντας σχετικό αίτημα προς την Εταιρεία.

Δικαίωμα Διόρθωσης: μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε (ή να επικαιροποιήσουμε) κάθε πληροφορία σχετικά με σας.

Δικαίωμα Λήθης : μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία και/ή να διαγράψουμε δεδομένα για σας (εφόσον συμφωνούμε ότι οι πληροφορίες δεν είναι πια απαραίτητες σε σχέση με την συνεργασία μας).

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση : στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε σχετικά με σας. (Εάν ένα τέτοιο αίτημά σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση των υποχρεώσεών μας που πηγάζουν από τους νόμους, κανονισμούς ή κώδικες πρακτικής της Εταιρείας, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να το ικανοποιήσουμε.)

Περαιτέρω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας (επικοινωνώντας με την Εταιρεια στα στοιχεία που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα), χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Αθήνα), εφόσον κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.